Jak pobrać plik pdf testu mięśni z portalu teleopieki?

Plik pdf z wynikiem testu mięśni dna miednicy pacjentki możesz łatwo pobrać ze swojego portalu teleopieki PelviCoach.

Film

1. Zaloguj się do portalu teleopieki https://admin-newprod.pelvifly.com/signin

Screen Shot 2020-11-04 at 01.39.27     Screen Shot 2020-11-04 at 01.39.44

2. Otwórz zakładkę testy, aby wyświetlić listę wykonanych pomiarów

Screen Shot 2020-10-22 at 16.01.10

3. Kliknij w przycisk szczegóły, który pozwoli wyświetlić wykres pomiaru i precyzyjne dane ilościowe funkcji mięśni dna miednicy

Screen Shot 2020-10-22 at 16.02.08

 

Zobacz wykres pomiaru > kliknij tutaj 

3. Przeanalizuj wyniki testu mięśni, a następnie napisz komentarz dla pacjentki w zaplanowanym polu 

Screen Shot 2020-10-31 at 19.26.09

4. Pobierz wydruk pdf na swój komputer pobierz pdf

5. Wyślij wyniki testu mięśni do klientki