Formularz reklamacyjny

Urządzenie kGoal nie podlega zwrotowi, chyba, że urządzenie było już wadliwe przy zakupie. Posiada roczną gwarancję, która obowiązuje od daty zakupu i obejmuje wady wykonania i defekty materiału. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych codziennym użytkowaniem, uszkodzeń baterii, uszkodzeń z powodu wypadku oraz w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Działanie podlegające warunkom gwarancji ogranicza się do wymiany lub naprawy urządzenia.

Jeśli chcesz złożyć reklamację wypełnij formularz